Beste en trouwe Jazzvrienden,
 

Zoals jullie weten promoot de Burgundy Street Jazz Club door het organiseren van concerten de traditionele jazzmuziek in (Zuid) Nederland. Onze Jazz Club streeft er daarbij naar om zonder winstoogmerk de kosten zo laag en de kwaliteit zo hoog mogelijk te houden.

Teneinde het voortbestaan van onze Jazz Club te continueren willen wij graag langs deze weg uw financiële ondersteuning en hulp inroepen. Wij denken aan de volgende mogelijkheden:

1. U brengt af en toe een bekende of liefhebber mee naar de club.
En als het weer zulk een fantastisch concert is zoals de laatste keer, laat dat dan aan iedereen weten.

2. Ons vrijwillig steunen met een eigen bijdrage.

3. U wordt lid van de Club van 100 voor een bedrag van 50,00 of 100,00 EURO.

Voor 100,00 EURO hebt U het gehele jaar recht op een vast besproken stoel.

Door middel van bovenstaande acties willen wij onze Jazz Club een gezonde financiële basis geven, ons voortbestaan continueren en last but not least Uw betrokkenheid bij de Burgundy Street Jazz Club intensiveren.

Als u al direct uw club wilt ondersteunen, maakt u dan svp uw bijdrage over op het nieuwe banknummer van de Burgundy Street Jazz Club, RABO BANK HELMOND, 112009387 t.n.v. A. v. Beerendonk.