SPONSORING BURGUNDY STREET JAZZ CLUB


Door Burgundy Street Jazz Club, Maandag 25 juli 2009

Geachte Heer en Mevrouw :Zoals U weet promoot de Burgundy Street Jazz Club door het organiseren van concerten de traditionele jazzmuziek in (Zuid) Nederland. Onze Jazz Club streeft er daarbij naar om zonder winstoogmerk de kosten zo laag en de kwaliteit zo hoog mogelijk te houden. Teneinde het voortbestaan van onze Jazz Club te continueren willen wij graag langs deze weg uw financiële ondersteuning en hulp inroepen. Wij denken daarbij aan de volgende mogelijkheden:1. U wordt steun-lid: voor een bedrag van � 30,- per jaar krijgt U voorrangsrecht bij het reserveren van concerten en daarnaast ook een korting van � 2,50 op de toegangsprijs voor elk concert, dat U bijwoont. Ook hierbij is inbegrepen het ontvangen van informatie over de Burgundy Street Jazz Club. 2. U wordt donateur. voor een bedrag van � 50,- per jaar krijgt u naast het voorrangsrecht een plaats te reserveren ook een korting van � 5,- op de toegangsprijs voor elk concert dat U bijwoont. Verde